16-19 kasım arasında Antalya’da  düzenlenen 1. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi’ne tüm ekip olarak katıldık. Tüm güncel konuların tartışılıp deneyimlerin paylaşıldı. Kongrenin ilk ve son gününde ”obezite fizyopatolojisi” ve ”revizyonlarda duodenal switch” konularında konuşmacı olarak bulundum.