Roux-N-Y gastrik by-pass (RNYGP) şu an için başta ABD olmak üzere tüm dünyada en sık uygulanan obezite cerrahisi tipidir. (son yıl içerisinde tüp mide ameliyatı oranı artmış ve neredeyse RNYGP ile aynı oranda yapılmaya başlanmıştır) Gastrik by-pass için cerrahi endikasyon ise diğer tüm obezite ameliyatlarındaki ile aynıdır. bu prosedür tercihen, sweet eater denen yani az miktarda ama çok yüksek kalorili beslenen hastalarda uygulanır. Çünkü sadece mide hacmini küçültmek yeterli kilo verimine sebep olamayacağı için emilim kısıtlayacak bir prosedür eklenmelidir. Tüp mideden farklı olarak ince barsaklara yönelikte bir girişim olacağından kronik barsak rahatsızlığı olan hastalara uygulanmaz.

Roux-N-Y gastrik by-pass nasıl uygulanır.
Gastrik by-pass’da diğer obezite cerrahisi tiplerinde olduğu gibi laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle yapılır. Ameliyat sonrası ağrının son derece az olması, iyi bir kozmetik sonuç ve erken mobilizasyon gibi laparoskopik cerrahinin tüm faydalarını obezite cerrahisinde de görmekteyiz. Ortalama 120-180 dk arası süren bir prosedürdür. Roux-N-Y gastrik by-pass prosedürü 3 aşamalı olarak yapılır;